Search

Bơm truyền dịch

Bơm truyền dịch Mô tả sản phẩm Micro infusion pump Đặc tính sản phẩm 1) Màn hình LCD sáng và lớn, trạng thái hiển thị thực tế, màn hình dễ dàng 2) Cửa sổ trong suốt có thể nhìn thấy trạng thái truyền 3) Bằng sáng chế của cách điều khiển chất lỏng 4) Bằng sáng chế phương pháp Piezometry • Cung cấp...

Gửi yêu cầu

Bơm truyền

Mô tả Sản phẩm

img29131.jpg

Bơm truyền vi


Tính năng sản phẩm

1) Màn hình LCD sáng và lớn, trạng thái hiển thị thực tế, màn hình dễ dàng

2) Cửa sổ trong suốt có thể thấy trạng thái truyền

3) Bằng sáng chế về cách kiểm soát chất lỏng

4) Bằng sáng chế của phương pháp Piezometry


Dịch vụ của chúng tôi

• Cung cấp cơ sở hỗ trợ điện tử trên internet

• Cung cấp dịch vụ hỗ trợ qua điện thoại từ xa


Hot Tags: bơm truyền, nhà cung cấp, nhà sản xuất, nhà máy, tùy chỉnh, mua, mẫu miễn phí
sản phẩm liên quan