Search

Trang chủ > Tin tức > Nội dung
Sử dụng và bảo trì bộ truyền
Nov 12, 2018

Thiết bị truyền nhu động nên chú ý đến sự phù hợp của thiết bị truyền và dải truyền, điều chỉnh tốc độ thức ăn theo nhu cầu, và sau đó bắt đầu làm việc. Nên chọn loại ống tiêm theo quy định. Nếu sự thay thế của ống tiêm sẽ gây ra lỗi tiêm chất lỏng trên một đơn vị thời gian, tỷ lệ thức ăn cũng nên được điều chỉnh. Khi sử dụng, cần chú ý đặc biệt để không làm rơi chất lỏng lên thiết bị. Nếu nó xảy ra, nó cần được lau trong thời gian để ngăn chặn chất lỏng xâm nhập vào máy và gây ra lỗi máy. Theo hướng dẫn, các chỉ số của bộ truyền dịch được đo lường, và quan trọng nhất là kiểm tra độ chính xác.

输液 器

Các tin liên quan