Search

Trang chủ > Tin tức > Nội dung
Các phân tích chi tiết về cấu trúc của máy bơm ống tiêm và giá trị sử dụng của máy bơm tiêm
Jul 11, 2018

Máy bơm phun vi (gọi là bơm vi) là một loại mới của thiết bị bơm. Nó có thể bơm một lượng nhỏ chất lỏng một cách chính xác, tracely, đồng đều và liên tục vào cơ thể. Nó là dễ dàng để hoạt động, thời gian và định lượng. Nồng độ và tốc độ của thuốc có thể được điều chỉnh tại bất kỳ thời điểm nào theo nhu cầu của bệnh. Để cho phép các loại thuốc để duy trì nồng độ hiệu quả máu trong cơ thể, sử dụng một máy bơm nhỏ để cứu bệnh nhân bị bệnh nghiêm trọng có thể giảm bớt khối lượng công việc của y tá, cải thiện hiệu quả làm việc và phối hợp với bác sĩ để giải cứu chính xác, an toàn và hiệu quả.

Máy bơm ống tiêm là một công cụ phổ biến được sử dụng trong nghiên cứu khoa học đời sống lâu dài đồng phục vi tiêm. Việc sử dụng hợp lý của các máy bơm phun vi trong thử nghiệm có thể rất nhiều làm giảm cường độ lao động của các nhân viên và một cách chính xác kiểm soát việc sử dụng các hoá chất khác nhau. Vấn đề

Micro-tiêm bơm tại nhà và ở nước ngoài nói chung có những khó khăn của không đủ chính xác và chi phí cao. Các thùng chứa được sử dụng bởi các nhà sản xuất khác nhau là không tương thích với nhau, dẫn đến việc sử dụng các ống tiêm của cùng một nhà sản xuất. Potentiometer là thành phần cốt lõi để kiểm soát độ chính xác của việc tiêm. Tiếp tục cải thiện hiệu suất của máy bơm tiêm đòi hỏi một potentiometer cao.

Phân loại ống tiêm bơm

Theo sử dụng, nó có thể được chia thành y tế và phòng không, y tế, cũng như phòng thí nghiệm vi-ép máy bơm và máy bơm công nghiệp ống tiêm.

Theo số lượng các kênh, nó có thể được chia thành đơn kênh và đa kênh (hai kênh, kênh bốn, sáu kênh, tám kênh, kênh mười, vv).

Theo chế độ làm việc, nó có thể được chia thành duy nhất thúc đẩy và đẩy kéo và đẩy hai chiều kéo chế độ.

Theo cấu trúc, nó có thể được chia thành phân chia loại và loại kết hợp, và như vậy.


Các tin liên quan