Search

Trang chủ > Hiểu biết > Nội dung
Phân loại và các vấn đề của máy bơm vi bơm
Jul 11, 2018

Máy bơm phun vi trong và ngoài nước thường có những nhược điểm về độ chính xác không đủ và chi phí cao. Các thùng chứa được sử dụng bởi các nhà sản xuất khác nhau không tương thích với nhau, dẫn đến việc sử dụng ống tiêm của cùng một nhà sản xuất. Potentiometer là thành phần cốt lõi để kiểm soát độ chính xác của tiêm. Hơn nữa cải thiện hiệu suất của bơm tiêm đòi hỏi một chiết áp cao.

cấu trúc hệ thống

Phân loại máy bơm microinjection

Theo sử dụng, nó có thể được chia thành các máy bơm y tế và phi y tế, cũng như các máy bơm tiêm vi tiêm trong phòng thí nghiệm và máy bơm ống tiêm công nghiệp.

Theo số lượng kênh, nó có thể được chia thành kênh đơn và đa kênh (hai kênh, bốn kênh, sáu kênh, tám kênh, mười kênh, v.v.).

Theo chế độ làm việc, nó có thể được chia thành đẩy đơn và đẩy đẩy và chế độ kéo đẩy hai chiều.

Theo cấu trúc, nó có thể được chia thành loại phân chia và loại kết hợp, v.v.


Kiến thức Ngành có liên quan