Search

Trang chủ > Liên hệ với chúng tôi
Liên hệ với chúng tôi
Liên hệ với chúng tôi

BQ Plus y tế Công ty TNHH

Con: Chris Han

Địa chỉ: No.18 Cheye Rd, Chedun Town, Songjiang, Thượng Hải, Trung Quốc

Điện thoại: + 86-21-57609106

Mob: +8618621011599

Email: info@bq-medical.com

Web: www.bqplusmedical.com

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN Y TẾ BQ PLUS

Con: Chris Han

Add:No.18 Cheye Rd, Chedun Town, Songjiang, Thượng Hải, Trung Quốc

Điện thoại: + 86-21-57609106

Đám đông: +8618621011599

Địa chỉ email:info@BQ-Medical.com

Web: www.bqplusmedical.com